8 februari 2021

Gepubliceerd in het Parool: De coronacrisis als stress test voor het overheidsbeleid: nu verschuiven van gezondheidszorg naar gezondheidsbevordering

Author picture

5 min. read

Op dit moment besteden we 100 miljard aan de behandeling van vooral ouderdomsziekten zoals hart-en-vaatziekten en kanker en dat gaat steeds beter. Maar om de kwaliteit van leven op de oude dag echt te verbeteren moeten we meer dan de huidige paar honderd miljoen aan gezondheidsbevordering besteden. Het is tijd gezondheidsbevordering een vast budget te geven waar weerbaarheid tegen pandemieën een onderdeel van uitmaakt.

Over Jaap Goudsmit

Jaap Goudsmit is arts en viroloog verbonden aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health en wetenschappelijk directeur van het Human Vaccines Project, een NGO die onze afweer tegen ziekte probeert te doorgronden zodat er sneller en betere vaccins kunnen worden gemaakt.

Jaap Goudsmit