18 februari 2021

Stapsgewijs uit de coronacrisis op 1 juli: het kan als de overheid zelf heel erg haar best doet

Author picture

5 min. read

Op 18 februari had ik een openhartig gesprek met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge.

Toen het ministerie contact met mij opnam om een gesprek te arrangeren, besloot ik om van de gelegenheid gebruik te maken om de minister naar mijn beste vermogen te helpen. Ik stelde een stappenplan op dat er op gericht was op 1 juli alle maatregelen te kunnen of beter gezegd te durven opheffen en alle inwoners van Nederland weer de macht over hun eigen leven terug te geven. Want wat is er volgens mij aan de hand?

Sinds het begin van de coronacrisis greep de regering op advies van het Outbreak Management Team naar vroeg twintigste eeuwse methoden om de crisis te bestrijden. We werden als volk streng toegesproken dat we ons aan een hele reeks maatregelen moesten houden, werden naarmate de golven van infecties zich opvolgden steeds meer opgesloten in onze huizen en alles wat het leven leuk maakt ,- theaters, voetbalwedstrijden, en festivals-, werden verboden en cafe’s en restaurants werden gesloten. De regering zelf deed weinig anders dan ons vanuit het torentje toespreken of een persconferentie houden. Ik merkte dat toen ik op 3 april een plan bij de overheid indiende om de infrastructuur voor het testen te verbeteren. Ik heb voorstellen ingediend in de begin tijd om andere technieken dan de PCR te gebruiken, maar al die ideeën verzanden in de bureaucratie van de overheid. Er hoeven maar twee dingen in mijn ogen te gebeuren door de overheid: zorg ervoor dat in elke drogist en eventueel supermarkt sneltesten te koop zijn die iemand mee kan nemen voor thuis en bij een bijeenkomst met veel mensen kan gebruiken en te zorgen dat iedereen boven de 60+ voor 1 juli minstens zijn eerste prik heeft gehad (liefst ook de tweede maar dat kan er best na). En dan kunnen we in juli op vakantie. Het stappenplan laat zien wat de overheid moet doen om op 1 juli allemaal weer vrij te zijn. De overheid moet leren loslaten.

Over Jaap Goudsmit

Jaap Goudsmit is arts en viroloog verbonden aan de Harvard T.H. Chan School of Public Health en wetenschappelijk directeur van het Human Vaccines Project, een NGO die onze afweer tegen ziekte probeert te doorgronden zodat er sneller en betere vaccins kunnen worden gemaakt.

Jaap Goudsmit